ODKRYJ MOC

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z ustawą RODO

Administratorem Twoich danych jest firma Szkoły Mocy Barbara Bielanik z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych Kupujących.

Akceptując Politykę Prywatności oświadczasz, że:

  • Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich dobrowolnie podanych danych osobowych dla celów marketingowych przez Firmę Szkoły Mocy Barbara Bielanik z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926).
  • Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych  za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy Szkoły Mocy Barbara Bielanik z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  • Przyjąłeś do wiadomości, że administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Szkoły Mocy Barbara Bielanik z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
  • Zostałeś poinformowany, że powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w stopniu zapewniającym realizację usługi.
  • Przysługuje Ci prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi lub odwołania dotyczącego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności tracisz możliwość dokonywania zakupów oraz pobierania materiałów ze strony https://www.szkolymocy.pl

Cookies 

Strona https://www.szkolymocy.pl  obsługuje cookies. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu https://www.szkolymocy.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP. Wymagane są tylko dane niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość zawarcia transakcji. Dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz serwisów zewnętrznych – usługodawców internetowych 2XM, nazwa.pl, Google, Facebook, Instagram, YouTube, bramek płatniczych – Dotpay, Paypal, bank ING, systemu Fakturownia, Biuro księgowe KSK.  Wyżej wymienione firmy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Kontakt

Szkoły Mocy Barbara Bielanik zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada. Prenumerata newslettera Kartki z zeszytu wymaga podania imienia oraz adresu e-mail.